Yellow Selectie helpt technische opleidingen te promoten op Technoboost

7 mei 2018

Techniek en technische knelpuntberoepen in West-Vlaanderen maximaal promoten: dat is het uitgangspunt van het project "Technoboost". En daar zetten wij als selectiebureau voor technische jobs graag mee onze schouders onder. Op 17 mei gaan we als partnerbedrijf in Kortrijk Xpo (toekomstige) leerlingen warm maken voor het technisch en beroepsonderwijs!

We vroegen aan Valerie Deleersnyder, project coördinator van Technoboost, hoe en waarom Technoboost in het leven werd geroepen.

Vanwaar het idee voor Technoboost?

Omdat verschillende industriële sectoren een groot tekort ondervinden aan technisch geschoold personeel. Het was dus tijd om de handen in elkaar te slaan en de deelnemende sectoren in de kijker te zetten. We willen vooral het studiegebied mechanica-elektriciteit in de kijker zetten, om zo de instroom in het technisch en beroepsonderwijs te verhogen. Én de kwalitatieve uitstroom naar de betrokken sectoren te bevorderen.

Van wie gaat dit initiatief uit?

Technoboost is een initiatief van de sectoren metaal, elektriciteit, chemie - kunststoffen & life sciences en textiel & flexibele materialen, samen met de Provincie West-Vlaanderen, RTC West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen.

Waarom ligt de nadruk op mechanica-elektriciteit? 

Van alle West-Vlaamse leerlingen, kiest 37 procent voor een algemene en 63 procent voor een technische vorming (TSO, BSO en KSO). Dit lijkt een positief cijfer. Maar als je weet dat er binnen die technische vorming meer dan 2/3 kiest voor personenzorg en slechts 16 procent voor het studiegebied elektriciteit-mechanica, dan verklaart dit waarom er in de top-10 lijst van knelpuntberoepen 9 technische beroepen staan. Vandaar een bewuste keuze voor mechanica-elektriciteit.

Maar om jongeren te inspireren en te motiveren voor een technische toekomst is het noodzakelijk dat ze een beeld krijgen van de verschillende technische beroepen en opleidingen.

Aan de hand van getuigenissen uit het werkveld willen wij verschillende beroepen schetsen die in een bedrijf voorkomen en hoe mensen deze ervaren. Op die manier kunnen leerlingen zich een beeld vormen van waar zij zichzelf later zien werken.

Stopt het bij dit initiatief? Of wordt dit project nog verder uitgerold?

Door samen te werken, willen de partners de slagkracht van hun acties vergroten en op termijn zelfs uitbreiden naar de andere Vlaamse provincies.

Dit jaar lag de klemtoon op bedrijfsbezoeken, vakantiejobs en het event. Volgend schooljaar willen we dit uitbreiden met nieuwe acties.

Op 17 mei vind je Yellow Selectie alvast terug in Kortrijk Xpo voor een eerste Technoboost!
 

Bedrijven uit de deelnemende sectoren die zich geroepen voelen om hun sector in de kijker te zetten, kunnen contact opnemen met valerie@technoboost.be of 0485/ 60 16 80. Je leest er alles over op www.technoboost.be.