Stijgende vraag naar allround elektromecaniciens

29 januari 2018

Met de huidige hoogconjunctuur worden uitvoerende technische profielen kritischer en kieskeuriger vooraleer ze zich binden aan een bedrijf. Kandidaten beseffen maar al te goed dat ze zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Sectoren die volgens barema’s lagere loonschalen hanteren voor technici passen hun loonstrategie vandaag gevoelig aan om concurrentieel te blijven tegenover goedbetaalde sectoren.

“Technische ‘hands on’ profielen verkiezen vaak goedbetaalde sectoren zoals petrochemie, chemie, farma, automotive en metaal. Bovendien beschikken deze sectoren doorgaans over hoogtechnologische productieomgevingen, wat de jongere generatie technici aantrekt”, vertelt Nick Houvenaeghel, medezaakvoerder bij Yellow Selectie. Het selectiekantoor beschikt over zeven vestigingen, onder meer in Leuven en Strombeek-Bever, en is gespecialiseerd in jobs voor technische en commercieel-technische profielen. Wat is vandaag van tel om technisch personeel aan te trekken?
 

Diversiteit in takenpakket

Diversiteit in het takenpakket speelt een belangrijke rol bij het aantrekken en behouden van technisch personeel. Technici willen zo veel mogelijk multidisciplinair werken en zich niet beperken tot louter mechanica of elektronica. Zichzelf respecterende techniekers werken bijvoorbeeld liever als storingstechnieker dan op preventief onderhoud.
 

Generatie X: soms onvoldoende opgeleid

Steeds meer bedrijven voegen de gescheiden onderhoudsafdelingen elektriciteit en mechanica samen, waardoor de vraag naar allround elektromekaniekers stijgt. Ondernemingen zijn daarom op zoek naar technici met zowel kennis van elektriciteit als mechanica. Omdat het onderwijs de afstudeerrichtingen te lang tot een van beide vakgebieden heeft beperkt, kunnen techniekers uit ‘generatie X’ (geboren tussen 1960 en 1980) vandaag onvoldoende mee in de hoogtechnologische industrie.

Wanneer bedrijven dan ook nog eens te weinig investeren in opleidingen, eindigen deze technici finaal als technisch operator of heftruckchauffeur. “De kloof met ‘generatie Y’ (1982-2001) is groot”, meent Nick Houvenaeghel. “Zij studeren verder in richtingen als Bachelor Elektromechanica en mikken eerder op een functie als projectingenieur of projectleider in plaats van ‘hands-on’ jobs.”
 

Durven investeren in ‘junior’ profielen

Selectiebureaus ervaren dat nog veel bedrijven te hoge verwachtingen hebben omtrent technische competenties van potentiële kandidaten. “De vraag naar het mythische ‘schaap met vijf poten’ blijft opduiken. Maar dat is een utopie”, merkt Houvenaeghel op.

“Zo kregen we recent een vraag naar een ‘Bachelor met minstens 10 jaar ervaring en jonger dan 30 jaar’. Bedrijven moeten meer durven investeren in ‘junior’ profielen. Zeker wanneer de persoonlijkheid van de kandidaat past bij de organisatie. Competenties kunnen altijd nog bijgeschaafd worden.”
 

Continue bijscholing

Veel jobs zullen op korte termijn een andere vorm krijgen, dus continue bij- en omscholing zal geen troef maar een must zijn voor de huidige en komende generaties. Steunmaatregelen en opleidingstrajecten zoals stages en IBO-trajecten kunnen hierbij zeker de kennismaking bevorderen. Opleidingscentra die werknemers tijdens de werkuren ‘on site’ opleiden, met de bedrijfseigen machines, kunnen mee het verschil maken.
 

5 trends in arbeidsvoorwaarden bij uitvoerende technische profielen

1. Onderhoudstechniekers actief op een vaste site genieten steeds vaker van een firmawagen.

2. Meer en meer servicetechniekers op de baan hebben een bediendestatuut, terwijl hun takenpakket de afgelopen vijf jaar nauwelijks gewijzigd is.

3. Technici zijn zich ervan bewust dat een tekort aan techniekers in een productieomgeving kan resulteren in veelvuldige stilstanden. Hierdoor voelen zij zich gesterkt bij hun loononderhandelingen.

4. Het salarispakket weegt bij arbeiders meestal zwaarder door in hun bedrijfskeuze dan bij technische bedienden.

5. Investeren in permanente opleidingen, meer verlofdagen en een goede werksfeer hebben op de langere termijn meer impact dan verloning voor het behouden van het technische menselijk kapitaal.
 

(wv)
bron: Jobat, De Standaard, Het Nieuwsblad